Londoni Városlátogatások
repülővel

Részletek

Szolgáltatások

jegyek és túrák egyéni utasoknak

Részletek

Skóciai utazási ajánlatok

Részletek

Nagy-Britannia körutazás
busszal

Részletek

Angliai Utazási Ajánlatok
repülővel

Részletek

Írországi Utazási ajánlatok

Részletek

JOGI NYILATKOZAT 

1. Az London Utazás internetes oldal (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője Great Wood Utazásszervező és Utazásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 1051 Budapest., Hercegprímás utca 19., cégjegyzékszáma: 01-09-733249, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: London Utazás).
2. London Utazás által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Jogi Közleményben foglaltakat. Felhasználó a Honlap használatával elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
2.1 Az London Utazás weboldalon megjelenített utazási ajánlatok, árak, akciók, szolgáltatások tájékoztató jellegűek. Az Great Wood Kft semmilyen tekintetben nem garantálja, hogy bármely, az oldalon feltüntetett utazási ajánlatot a megadott feltételekkel és áron meg tudja valósítani, ezt csak az utazási szerződés mindkét fél általi aláírása után és a szerződésben vállalt díjak megfizetése után, a szerződésben vállalt módon és feltételekkel vállalja az iroda. Tekintettel arra, hogy az Great Wood Kft. más utazási szolgáltatók így különösen légitársaságok, szálláshelyek, egyéb utazási szolgáltatók szolgáltatásait közvetíti, semmilyen kötelezettséget nem vállal az árak és szolgáltatások feltüntetett módon és összegben való elérhetőségére.   
3. Honlap arculata, valamint az azon megjelenő valamennyi tartalom, annak szerkesztése és elrendezés szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja az London Utazás. Az London Utazás fenntart minden a jogot magának a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.
3.1. A Honlapról tartalmat, információt átvenni kizárólag a London Utazás weboldalra forrásként való hivatkozás, vagy az „London Utazás” megnevezéshez kapcsolat hiperhivatkozás mellett lehet, de a felhasználó ebben az esetben sem jogosult módosítani az átvett (eredeti) információt.
3.2. London Utazás szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!
4. London Utazás a Honlapon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére felelősséget nem vállal, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épsége érdekében. A felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják. London Utazás nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
4.1. London Utazás a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.
4.2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az London Utazás nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
5. London Utazás a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett kezeli.
5.1 .London Utazás kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználó bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé az London Utazás felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. London Utazás az érintettet tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.
5.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az London Utazás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5.3. London Utazás biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.
5.4. London Utazás lehetőséget biztosít a felhasználó számára arra, hogy a Holnapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve azokat törölje.
5.5.Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az London Utazás felelősséget nem vállal.
5.6. A Felhasználó az oldal használatával hozzájárul ahhoz, az un. sütik (cookie) használatához. Az London Utazás a sütik használatával igyekszik a felhasználó számára minél relevánsabb, érdekesebb tartalmakat megjeleníteni.
6. London Utazás által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
6.1. Bizonyos szolgáltatás regisztrációjához szükséges adatok:
·         felhasználó név
·         jelszó
·         e-mail cím
·         vezetéknév
·         keresztnév
·         lakóhely (város)
·         telefonszám (mobil)
A fenti adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele során. Személyes adatok védelmében a Fórum használata során csak a felhasználó név kerül megjelenítésre. Az fentiekben meghatározott adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele útján lebonyolított levelezés során.A meghatározott adatok kezelésének célja a szolgáltatás fejlesztése, üzletszerzési, piackutatási célra történő felhasználás.
7. Amennyiben a Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás személyes adatok megadásához kötött, a felhasználó annak megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Jogi Közleményben foglaltakat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy London Utazás a felhasználó személyes adatait a vonatkozó törvényekben meghatározott módon kezelje.
7.1. Az adatlap kitöltésével a felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak London Utazás részéről a jelen Jogi Közleményben meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.
7.2. Jogi Közleményben foglaltak ismeretében a felhasználó eldöntheti, hogy a kötelező adatokon túl mely adatait adja meg az London Utazás részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza az London Utazás-ot a személyes adatai a jelen Jogi Közlemény szerint történő felhasználására. Az adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.
7.3. London Utazás egyes információkat összesített és feldolgozott formában szerződéses partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy azok a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. London Utazás jogosult arra, hogy egyes információkat (oldalletöltések, látogatások és látogatók száma és eloszlása stb.) statisztikai formában nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásainak működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.
7.4. London Utazás a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, jelszavakat, emlékeztetőket, stb.) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.
8. A felhasználó köteles az adatmegadás során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni.
8.1. A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az Utazom.-com-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.
8.2. London Utazás fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen Jogi Közlemény feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
9. London Utazás bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményt. A felhasználó a tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogi Közlemény feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.

Szellemi termék védelme: Az oldalunkon található program leírások a Great Wood Kft. szellemi terméke és tulajdona. Annak engedély nélküli részleges vagy teljes másolása, terjesztése, kereskedelmi célra történő felhasználása jogszabályba ütközik és jogi intézkedéseket von maga után.